Tuntumenetelmä

Tuntumenetelmä Oy


Tutustu tunnemenestykseen tästä linkistä:

www.tuntumenetelma.fi 

Tunnemenestys™ on yhteyttä.  Siihen kuuluvat läsnäolo, osallistaminen ja arvostuksen ilmapiiri. Siinä on Tunnemenestys™ -arvojen ydin. Jokaisen osuus on arvokas, ja vain yhdessä toimimalla on mahdollista päästä menestystä kohti. Vain yhdessä työtä tehden myös yritys selviytyy: joustaa muutoksissa ja löytää uudet innovaatiot uusiin haasteisiin.

Tunnemenestys™ on tasapainoa: tunteiden ja tarpeiden kuulluksi tuleminen, lämmin kohtaaminen ja kuuluminen yhteisöön luovat hyvän kasvupohjan yhteiselle menestykselle.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita